„Önkéntesség a fiatalok lendületével”- című 36 hónapra tervezett projekt, amely -2018.január 1. és 2020. december 31. – tart. 135 fő önkéntest kívánunk bevonni a projektbe, Sárbogárd, – Székesfehérvár megvalósítással terveztünk, ezen kívül Enying, Mór is mint érintett régiók szerepelnek.
Konzorciumi formában kívánjuk megvalósítani a projektet, amelyben az Ákombákom Alapítvány,- mint konzorciumi vezető -és Együtt az Egészségért Természetgyógyász Egyesület -mint konzorciumi tag – vesznek részt. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt célja , lehetőséget teremtsen a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejezett fiatalok részére az életpálya építéshez elengedhetetlen tapasztalatszerzésre azzal, hogy az “egy szabad év” projekt biztosítása a fiatalok számára a képzések mellett az önkéntes munkavégzés, gyakorlat megszerzését a munka világában.Egy éven keresztül felelősségteljesen átgondolhassák, kialakíthassák jövőbeli élet- pályaválasztási terveiket. Ezalatt a 36 hónap alatt biztosítjuk a fiatalok számára, hogy bekapcsolódhassanak a szociális, egészségügyi, honvédelmi és katasztrófavédelmi közfeladatot ellátó szervezetek munkájába. A projekt keretében bevonásra kerülő fiatal munkája felbecsülhetetlen társadalmi hasznot jelent majd, amely személyes szinten a fiatalok számára is fontos lesz az életpálya építésük során. A projekt hozzájárul az előítéletesség, illetve hátrányos megkülönböztetés mérsékléséhez, az identitás megőrzéséhez, a társadalmi és közösségi szerepvállalás ösztönzéséhez, a társadalmi részvétel előmozdításához és/vagy az áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzéséhez.